Agenda en uitgaanstips

 

 

 


Lees verder...

Tijdperken - Périodes
 

prehistorie préhistoire
Het Stenen Tijdperk l´âge de la pierre
De Bronstijd l´âge du bronze
De Ijzertijd l´âge du fer
Klassieke Oudheid l´antiquité gréco-romaine
Middeleeuwen le Moyen Âge
Vroegmoderne tijd le temps précontemporain
De Renaissance la Renaissance
De Verlichting les Lumières
De Romantiek le Romantisme
De Moderne Tijd le temps moderne
De Industriële Revolutie la révolution industrielle
Fin de siècle fin de siècle
De Eerste Wereldoorlog la première guerre mondiale
Het Interbellum l´entre-deux-guerres
De Tweede Wereldoorlog la seconde guerre mondiale
De Naoorlogse Periode la période d´après-guerre
De Koude Oorlog la guerre froide
De Postmoderne Tijd le temps postmoderne
de hedendaagse tijd le temps contemporain

 

 
Citaat van de dag

"Van dat, waarvan men niet kan spreken, moet men zwijgen.
Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. "
- Ludwig Wittgenstein -
(1889-1951)

Advertenties

Uw link op deze pagina?

Cursussen Frans
Zelfstudie met begeleiding

NHA
- Levend Frans voor beginners
- Levend Frans voor gevorderden
- Zakelijke correspondentie Frans

Cursussen Frans
Volledige zelfstudie