Agenda en uitgaanstips

 

 

 


Lees verder...

Literatuur - Littérature
 

boek livre
roman roman
novelle nouvelle
gedicht poème
poëzie poésie
lectuur lecture
dichter poète
schrijver écrivain
auteur auteur
titel titre
uitgever éditeur
pagina page
hoofdstuk chapitre
schrijven écrire
lezen lire
ezelsoren cornes
boekenlegger marque-page
bibliotheek bibliothèque
voorwoord avant-propos
nawoord épilogue

 

 
Citaat van de dag

"We liggen allemaal in de goot, maar sommigen met hun blik op de sterren gericht.
Nous sommes tous dans le caniveau, mais certains d’entre nous regardent les étoiles. "
- Oscar Wilde -
(1854-1900)

Advertenties

Uw link op deze pagina?

Cursussen Frans
Zelfstudie met begeleiding

NHA
- Levend Frans voor beginners
- Levend Frans voor gevorderden
- Zakelijke correspondentie Frans

Cursussen Frans
Volledige zelfstudie