Agenda en uitgaanstips

 

 

 


Lees verder...

De menselijke levenscyclus - Le cycle de la vie
 

leven (zelfstandig naamwoord) vie
leven (werkwoord) vivre
conceptie conception
geboorte naissance
geboren worden naître
kind enfant
jongere jeune
student étudiant
werken travailler
carrière, loopbaan carrière
middelbare leeftijd âge moyen
midlife crisis crise existentielle de la quarantaine
overgang ménopause
pensioen retraite
bejaarde personne âgée
aanleunwoning logement pour personnes âgées
verzorgingstehuis maison de retraite
dood mort
sterven mourir
begrafenis enterrement
crematie incinération
ontbinding décomposition
pluk de dag carpe diem
gedenk te sterven n´oubliez pas que vous devrez mourir
Laten we eten en drinken, want morgen zijn we dood Mangeons et buvons, car demain nous allons mourir

 

 
Citaat van de dag

"Van dat, waarvan men niet kan spreken, moet men zwijgen.
Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. "
- Ludwig Wittgenstein -
(1889-1951)

Advertenties

Uw link op deze pagina?

Cursussen Frans
Zelfstudie met begeleiding

NHA
- Levend Frans voor beginners
- Levend Frans voor gevorderden
- Zakelijke correspondentie Frans

Cursussen Frans
Volledige zelfstudie