Agenda en uitgaanstips

 

 

 


Lees verder...

Bij de politie als verdachte - Chez la police en tant qu´accusé
 

Waar word ik van beschuldigd? De quoi vous m´accusez?
Ik ben onschuldig Je suis innocent
Ik wil een advocaat spreken Je voudrais parler à un avocat
Ik wil een tolk bij het verhoor Je souhaite être assisté par un interprète pendant l´interrogatoire
Ik wil iemand van de Nederlandse ambassade spreken
Je voudrais parler à quelqu´un de l´Ambassade des Pays-Bas
Ik wil iemand van de Belgische ambassade spreken Je voudrais parler à quelqu´un de l´Ambassade de Belgique
Ik wist niet dat dat verboden terrein was Je ne savais pas que c´était domaine privé/chantier interdit
Ik zal het nooit meer doen. Je ne le ferai plus jamais.
Mag ik nu gaan? Vous me laissez partir maintenant?
Echt waar agent, ik heb geen idee hoe die drugs in mijn bagage zijn terechtgekomen. Je vous donne ma parole, monsieur l´agent, je n´ai aucune idée comment ces drogues sont arrivées dans mes bagages.
Ik zeg niets meer voordat ik een advocaat krijg. Je ne dis plus rien jusqu´à l´arrivée d´un avocat
Ik beken! J´avoue!
Ik beken niets! Je n´avoue rien!

 

 
Citaat van de dag

"In tijden van oorlog zwijgen de wetten.
En temps de guerre, les lois sont muettes. "
- Cicero / Cicéron -
(106-43 BC)

Mededelingen en snelkoppelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.

Cursussen Frans
Zelfstudie met begeleiding

NHA
- Levend Frans voor beginners
- Levend Frans voor gevorderden
- Zakelijke correspondentie Frans

Cursussen Frans
Volledige zelfstudie