Agenda en uitgaanstips

 

 

 


Lees verder...

Berekeningen - Calculs
 

optellen additionner
twee plus drie is vijf deux plus trois est égal à cinq
zestien plus acht is vierentwintig seize plus huit est égal à vingt-quatre
   
aftrekken soustraire
vijf min drie is twee cinq moins trois est égal à deux
vierentwintig min acht is zestien vingt-quatre moins huit est égal à seize
   
vermenigvuldigen multiplier
twee keer zes is twaalf deux fois six est égal à douze
twee keer vier is acht deux fois quatre est égal à huit
   
delen diviser
twaalf gedeeld door twee is zes douze divisé par deux est égal à six
acht gedeeld door twee is vier huit divisé par deux est égal à quatre
   
tot een macht verheffen élever à la puissance
vier tot de tweede macht is zestien
(vier in het kwadraat is zestien)
élever quatre à la puissance deux est égal à seize
twee tot de derde macht is acht élever deux à la puissance trois est égal à huit
   
worteltrekken extraire des racines
de vierkantswortel van zestien is vier la racine carrée de seize est égale à quatre
de derdemachtswortel van acht is twee la racine troisième de huit est égale à deux

 

 
Citaat van de dag

"Als je in de afgrond kijkt, kijkt de afgrond ook in jou.
Lorsque tu regardes au fond de l'abysse. L’abysse aussi regarde au fond de toi. "
- Friedrich Nietzsche -
(1844-1900)

Advertenties

Uw link op deze pagina?

Cursussen Frans
Zelfstudie met begeleiding

NHA
- Levend Frans voor beginners
- Levend Frans voor gevorderden
- Zakelijke correspondentie Frans

Cursussen Frans
Volledige zelfstudie