Agenda en uitgaanstips

 

 

 


Lees verder...

Zelfstandige naamwoorden
 

 

 

 

Twee geslachten
Zelfstandige naamwoorden hebben in het Frans een geslacht. Het Frans kent twee geslachten, mannelijk en vrouwelijk.

Er zijn geen duidelijke regels waarmee je in één oogopslag het geslacht van een nieuw woord weet. Bij het leren van nieuwe woorden is het dus aan te raden ook het geslacht van dit woord te leren.

Enkele regelmatigheden zijn echter wel te ontdekken.
Woorden die eindigen op -ion en -e zijn meestal vrouwelijk.

 

 

Natuurlijk geslacht en grammaticaal geslacht
- Het grammaticaal geslacht is het geslacht dat een woord krijgt op grond van het lidwoord dat er aan toegekend wordt. Dit geslacht hebben ook allerlei voorwerpen die in de werkelijkheid geen geslacht hebben, zoals kranten, huizen, boeken, de liefde en de dood.

 


- Het natuurlijk geslacht is het geslacht dat een woord heeft op grond van het geslacht van het woord in de realiteit. De vader en de broer zijn bij definitie mannelijke woorden.

 

 

Het natuurlijk geslacht krijgt voorrang op het grammaticaal geslacht. Zoals we eerder zeiden, woorden die eindigen op -ion en -e zijn meestal vrouwelijk. Dit gaat echter niet op wanneer de woorden verwijzen naar mannelijke entiteiten. Le père en le frère zijn dus mannelijke woorden, ondanks dat ze op een -e eindigen.

 

 

 

 

 
Citaat van de dag

"Van dat, waarvan men niet kan spreken, moet men zwijgen.
Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. "
- Ludwig Wittgenstein -
(1889-1951)

Advertenties

Uw link op deze pagina?

Cursussen Frans
Volledige zelfstudie

 

Cursussen Frans
Zelfstudie met begeleiding

NHA
- Levend Frans voor beginners
- Levend Frans voor gevorderden
- Zakelijke correspondentie Frans