Agenda en uitgaanstips

 

 

 


Lees verder...

Het alfabet 

 

 

Het Franse alfabet - L'alphabet français
Het Frans gebruikt exact hetzelfde Latijnse alfabet als het Nederlands. Het Franse alfabet telt 26 letters. Deze letters worden echter wel anders uitgesproken. Het Frans maakt veel gebruik van accenten, om de uitspraak te verduidelijken en om het onderscheid weer te geven tussen woorden die anders hetzelfde gespeld zouden zijn, zoals la en là.

 

Verder lezen
Lees meer over de volgende onderwerpen:
Bijzondere letters en accenten - De Œ van œuvre, accent grave...
Het Franse telefoonalfabet - A comme Anatole, B comme Berthe...

 

 

Nr. Hoofd-letter Kleine letter Naam Uitspraak Opmerkingen
1 A a a a  
2 B b b  
3 C c k / s Voor een E of een I wordt de C uitgesproken als een S, in andere gevallen als een K.
4 D d d  
5 E e e e  
6 F f eff f  
7 G g g / zj Geen harde schrapende G zoals in het Nederlands, maar meer zoals in het woord goal.
Voor een E of een I als Zj, zoals in général (zjeeneeral).
8 H h hache stom De H is stom in het Frans. Om deze reden worden woorden die met een H beginnen behandeld alsof ze met een klinker beginnen. Bijvoorbeeld bij het gebruik van lidwoorden.
9 I i i i  
10 J j ji zj Als in journalist.
11 K k ka k  
12 L l elle l  
13 M m emme m  
14 N n enne n  
15 O o o o  
16 P p p  
17 Q q ku k / kw  
18 R r erre r De R wordt in het Frans meer achter in de keel uitgesproken dan in het Nederlands.
19 S s esse s  
20 T t t  
21 U u u u  
22 V v v  
23 W w double-vé w  
24 X x ixe ks / s Als Ks: exprimer (eksprimer).
Aan het eind van een woord wordt de X vaak uitgesproken als een S: deux (deus), dix (dies).
25 Y y i grec j  
26 Z z zéde z  

 

 

 

 
Citaat van de dag

"Van dat, waarvan men niet kan spreken, moet men zwijgen.
Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. "
- Ludwig Wittgenstein -
(1889-1951)

Advertenties

Uw link op deze pagina?

Cursussen Frans
Zelfstudie met begeleiding

NHA
- Levend Frans voor beginners
- Levend Frans voor gevorderden
- Zakelijke correspondentie Frans

Cursussen Frans
Volledige zelfstudie