Agenda en uitgaanstips


Lees verder...

De maanden van het jaar - Les mois de l´année
 

januari janvier
februari février
maart mars
april avril
mei mai
juni juin
juli juillet
augustus août
september septembre
oktober octobre
november novembre
december décembre

 

 
Citaat van de dag

"Wijsheid begint bij twijfel.
Le doute est l’origine du savoir. "
- René Descartes -
(1596-1650)