Agenda en uitgaanstips


Lees verder...

Het Christelijk geloof - La religion chrétienne
 

christendom christianisme
christen chrétien (m), chrétienne (v)
christelijk chrétien
Drie-Eenheid Trinité
God Dieu
Jezus Jésus
De Heilige Geest Le Saint-Esprit
Bijbel Bible
Oude Testament Ancien Testament
Nieuwe Testament Nouveau Testament
Evangelie Evangile
kerk église
kathedraal cathédrale
bidden prier
hemel ciel
engel ange
hel enfer
duivel diable

 

 
Citaat van de dag

"Het leven is als een doosje bonbons: je weet nooit wat je nu weer gaat krijgen.
la vie, c'est comme une boîte de chocolat : on ne sait jamais sur quoi on va tomber. "
- Winston Groom -
(1944)