Agenda en uitgaanstips


Lees verder...

Het Christelijk geloof - La religion chrétienne
 

christendom christianisme
christen chrétien (m), chrétienne (v)
christelijk chrétien
Drie-Eenheid Trinité
God Dieu
Jezus Jésus
De Heilige Geest Le Saint-Esprit
Bijbel Bible
Oude Testament Ancien Testament
Nieuwe Testament Nouveau Testament
Evangelie Evangile
kerk église
kathedraal cathédrale
bidden prier
hemel ciel
engel ange
hel enfer
duivel diable

 

 
© 2018 Harmen Schoonekamp | contact | Talennetsitemap......

Citaat van de dag

"Wijsheid begint bij twijfel.
Le doute est l’origine du savoir. "
- René Descartes -
(1596-1650)