Agenda en uitgaanstips


Lees verder...

Familie - Famille
 

familie famille
gezin famille
vader père
moeder mère
kind enfant
zoon fils
dochter fille
broer frère
zus sœur
grootvader grand-père
grootmoeder grand-mère
kleinkind petit-enfant
kleinzoon petit-fils
kleindochter petite-fille
oom oncle
tante tante
neef
(kind van je broer of zus)
neveu
nicht
(kind van je broer of zus)
nièce
neef
(kind van je oom of tante)
cousin
nicht
(kind van je oom of tante)
cousine
man mari
vrouw femme
schoonvader beau-père
schoonmoeder belle-mère
zwager beau-frère
schoonzus belle-sœur

 

Terug naar Handige zinnen.

 
© 2018 Harmen Schoonekamp | contact | Talennetsitemap......

Citaat van de dag

"Wijsheid begint bij twijfel.
Le doute est l’origine du savoir. "
- René Descartes -
(1596-1650)