Agenda en uitgaanstips


Lees verder...

De menselijke levenscyclus - Le cycle de la vie




 

leven (zelfstandig naamwoord) vie
leven (werkwoord) vivre
conceptie conception
geboorte naissance
geboren worden naître
kind enfant
jongere jeune
student étudiant
werken travailler
carrière, loopbaan carrière
middelbare leeftijd âge moyen
midlife crisis crise existentielle de la quarantaine
overgang ménopause
pensioen retraite
bejaarde personne âgée
aanleunwoning logement pour personnes âgées
verzorgingstehuis maison de retraite
dood mort
sterven mourir
begrafenis enterrement
crematie incinération
ontbinding décomposition
pluk de dag carpe diem
gedenk te sterven n´oubliez pas que vous devrez mourir
Laten we eten en drinken, want morgen zijn we dood Mangeons et buvons, car demain nous allons mourir

 

Terug naar Handige zinnen.

 








Citaat van de dag

"Het leven is als een doosje bonbons: je weet nooit wat je nu weer gaat krijgen.
la vie, c'est comme une boîte de chocolat : on ne sait jamais sur quoi on va tomber. "
- Winston Groom -
(1944)