Agenda en uitgaanstips


Lees verder...

Berekeningen - Calculs
 

optellen additionner
twee plus drie is vijf deux plus trois est égal à cinq
zestien plus acht is vierentwintig seize plus huit est égal à vingt-quatre
   
aftrekken soustraire
vijf min drie is twee cinq moins trois est égal à deux
vierentwintig min acht is zestien vingt-quatre moins huit est égal à seize
   
vermenigvuldigen multiplier
twee keer zes is twaalf deux fois six est égal à douze
twee keer vier is acht deux fois quatre est égal à huit
   
delen diviser
twaalf gedeeld door twee is zes douze divisé par deux est égal à six
acht gedeeld door twee is vier huit divisé par deux est égal à quatre
   
tot een macht verheffen élever à la puissance
vier tot de tweede macht is zestien
(vier in het kwadraat is zestien)
élever quatre à la puissance deux est égal à seize
twee tot de derde macht is acht élever deux à la puissance trois est égal à huit
   
worteltrekken extraire des racines
de vierkantswortel van zestien is vier la racine carrée de seize est égale à quatre
de derdemachtswortel van acht is twee la racine troisième de huit est égale à deux

 

 
© 2018 Harmen Schoonekamp | contact | Talennetsitemap......

Citaat van de dag

"Het leven is als een doosje bonbons: je weet nooit wat je nu weer gaat krijgen.
la vie, c'est comme une boîte de chocolat : on ne sait jamais sur quoi on va tomber. "
- Winston Groom -
(1944)