Agenda en uitgaanstips

 

 

 


Lees verder...

Bijzondere letters 

Bijzondere letters en accenten in het Frans

Het Frans maakt veel gebruik van gewijzigde letters. Deze nemen echter geen aparte plaats in in het alfabet. Bijvoorbeeld het woord œuvre staat in een woordenboek bij de O.

 

 

Bijzondere Franse letters zijn:
À (accent grave) - wordt gebruikt om homoniemen te onderscheiden, zoals la en là, ça en çà
Ä (tréma) - voornamelijk voor Duitse namen en leenwoorden.
Ç (cé cédille) - leçon, reçu, garçon, façade.
É - (accent aigu ) - wordt in het Frans gebruikt om onderscheid in uitspraak weer te geven, in woorden zoals café, fermé.
È (accent grave) -

Œ - voor woorden als sœur, œuvre, œil, fœtus, bœuf.
Æ - voor woorden en uitdrukkingen van Latijnse oorsprong, zoals et cætera, tænia, ex æquo.
Citaat van de dag

"De hel, dat zijn de anderen.
L'enfer, c'est les autres. "
- Jean Paul Sartre -
(1905-1980)